Sekretariati Teknik i Këshillit Ekonomik Kombëtar

Drejtor Ekzekutiv

Ina Buli

Mban pozicionin e Drejtorit Ekzekutiv që prej muajit Tetor 2023. Më herët ka mbajtur pozicionin e Këshilltarit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë (Shtator 2021 – Shtator 2023); ka mbajtur pozicionin e Drejtorit në Departamentin e Klientëve dhe Tregjeve në Deloitte Albania (Shtator 2014 – Gusht 2021); ka drejtuar Departamentin e Marketingut dhe Komunikimit në Emporiki Bank (Dhjetor 2006 – Nentor 2012), si dhe ka pasur rolin e Drejtorit Ekzekutiv në agjensinë Rrota at Concept, në fushën e Marketingut dhe Teknologjisë Digjitale, (Nëntor 2012 – Shtator 2014). Në vitin 2006 është diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, dega Financë – Kontabilitet. Më tej ka vazhduar studimet Executive Master në Marketing, gjatë viteve 2010 – 2013, pranë Universitetit Sheffield UK.
Është njohëse shumë e mirë e gjuhës italiane, angleze dhe asaj greke

Kontakt:

(E): ina.buli@kek.gov.al