Anëtarët dhe të ftuarit e përhershëm

Anëtarët

 • Kryeministri
 • Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes
 • Ministri i Financave dhe Ekonomisë
 • Guvernatori i Bankës së Shqipërisë
 • Sekretari i Përgjithshëm
 • 6 personalitete të ekonomisë kombëtare dhe ndërkombëtare
 • 6 tatimpagues të mëdhenj
 • 4 përfaqësues të organizatave të biznesit

Të ftuarit e përhershëm

 • Përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar (International Monetary Fund – FMN)
 • Përfaqësues të Korporatës Financiare Ndërkombëtare (International Financial Corporation – IFC)
 • Përfaqësues të Bankës Botërore (World Bank – WB)
 • Përfaqësues të Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD)
 • Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve
 • Drejtori i Përgjithshëm i Doganave