Mbledhja e Këshillit Ekonomik Kombëtar (KEK)

“Buxheti dhe Paketa Fiskale 2019”

“Prezantimi i Draft Rregullores të Këshillit Ekonomik Kombëtar”

Ora 16:00

SHTZ Kryeministër Edi Rama

(Fjala Hapëse)

Ora 16:15

Ministër Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Znj.Sonila Qato

Ora 16:25

Ministër i Financave dhe Ekonomisë, Z.Arben Ahmetaj

Ora 16:45

Diskutime mbi “Buxheti dhe Paketa Fiskale 2019dhe

“Prezantimi i Draft Rregullores të Këshillit Ekonomik Kombëtar”

Ora 18:00

Përfundimi i mbledhjes